ZARZĄDZENIE NR 16/03

ZARZĄDZENIE NR 16/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Kultury w

Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806) oraz art. 68, art. 682, art. 69 Kodeksu pracy w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123; zm.: z 2002 r. Nr 41, poz. 364) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam pełnienie obowiązków dyrektora Domu Kultury w Czarnej Białostockiej Pani Jolancie Ostapowicz w okresie od dnia 12 maja 2003 r. do dnia odwołania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 12 maja 2003 r.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-10

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-10