ZARZĄDZENIE NR 189/04

ZARZĄDZENIE NR 189/04

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 9 lipca 2004 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 181/04 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, zurbanizowanej, położonej w Czarnej Białostockiej przy ulicy Fabrycznej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30; ze zm.: z 2003 r. Nr 7, poz. 80) zarządzam, co następuje:

§ 1. W § 1 pkt. 3  słowa „Adam Pietrowski” zastąpić słowami „Magdalena Hyży”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-07-07

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-07-07