ZARZĄDZENIE NR 20/03

ZARZĄDZENIE NR 20/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie powołania obwodowych  komisji do spraw referendum w dniach 7, 8

czerwca 2003 roku.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum krajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 607) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję obwodową Nr 1 z siedzibą w Gimnazjum im. Jana Pawła II ul. Prusa 1 w składzie:

 1. Malinowska Barbara
 2. Zajkowski Krzysztof
 3. Pacewicz Teresa
 4. Wójcicka Ewa
 5. Szczech Andrzej
 6. Stocka Lila
 7. Szkopek Elżbieta
 8. Wirkowski Piotr
 9. Jurguć Joanna
 10. Urszula Niedźwiedzka
 11. Piechowska Barbara

§ 2. Powołuję komisję obwodową Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół ul. Sienkiewicza 7 w składzie:

 1. Murza Dorota
 2. Piekarski Tomasz
 3. Wilczewska Joanna
 4. Sałatowski Andrzej
 5. Górska Dorota
 6. Wójcicki Bartosz
 7. Sienkiewicz Urszula
 8. Derehajło Janina
 9. Berensztejn Krystyna
 10. Malinowska Marta
 11. Jakimik Marek

§ 3. Powołuję komisję obwodową Nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Traugutta 28 w składzie:

 1. Mróz Magdalena
 2. Woroniecka Jolanta
 3. Postołowicz Lech
 4. Kosicka Anna
 5. Gusiecka Wanda
 6. Siedlecka Katarzyna
 7. Boćwińska Teresa
 8. Pietroniuk-Małyszko Elżbieta
 9. Łapińska Monika
 10. Tarkawian Agnieszka
 11. Dadura Jolanta

§ 4. Powołuję komisję obwodową Nr 4 z siedzibą w Domu Kultury ul. Kościelna 8 w składzie:

 1. Rzonca Aleksandra
 2. Stocki Adam
 3. Kolendo Danuta
 4. Chorąży Ernest
 5. Hyjek Wanda
 6. Kolendo Agnieszka
 7. Ancypo Celina
 8. Szarlej Jadwiga
 9. Iwaniecki Paweł
 10. Olędzka Bożena
 11. Ostapowicz Jolanta

§ 5. Powołuję komisję obwodową Nr 5 z siedzibą w Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej w składzie:

 1. Puchalski Lech
 2. Wołkaniec Magdalena
 3. Luto Magdalena
 4. Sakowicz Anna
 5. Bućko Tadeusz
 6. Joachimowicz Bernadetta
 7. Mordaka Marta
 8. Kamiński Adam
 9. Mordaka Roman
 10. Górski Robert
 11. Kamieńczuk Elżbieta

§ 6. Powołuję komisję obwodową Nr 6 z siedzibą w Filii Domu Kultury w Niemczynie w składzie:

 1. Marcinowicz Przemysław
 2. Żukowski Zbigniew
 3. Sawicka Jadwiga Maria
 4. Trajgiel Halina
 5. Matuk Zbigniew
 6. Jakimik Barbara
 7. Kamiński Robert
 8. Mardaka Ewa
 9. Witkowska Monika
 10. Matys Barbara
 11. Mozolewska Maria

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-10

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-10