ZARZĄDZENIE NR 21/02

ZARZĄDZENIE NR 21/2002

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w

Czarnej Białostockiej.

 


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984)oraz art. 36a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329; zm. z 1996 r. Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 oiz, 153; Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759; Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136; Nr 19 poz. 239; Nr 48 poz. 550; Nr 104 poz. 1104; Nr 120 poz. 1268l Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111 poz. 1194; Nr 144 poz. 1615; z 2002 r. Nr 41 poz. 362; Nr 141 poz. 1185; Nr 113 poz. 984) Burmistrz Czarnej Białostockiej zarządza, co następuje:
§ 1
Powierza się p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej Pani Jolancie Dadura - nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej na okres od 19 listopada 2002 r. do 18 maja 2003 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi z dniem 19 listopada 2002 r.
BURMISTRZ
mgr Tadeusz Matejko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-14