ZARZĄDZENIE NR 24/03

ZARZĄDZENIE NR 24/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 04 czerwca 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw

referendum w dniach 7, 8 czerwca 2003 roku.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 607) zarządzam, co następuje:

§ 1. w Zarządzeniu Nr 20/03 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w dniach 7, 8 czerwca 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1. skreśla się "pkt 3".
  2. W § 5. skreśla się w punkcie 11 "Kamieńczuk Elżbieta" i zastępuje się "Czyżewska Krystyna".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-09