ZARZĄDZENIE NR 25/02

ZARZĄDZENIE NR 25/2002

BURMISTRZA w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 9 grudnia 2002 r.

Or. 0152/25/02

w sprawie: przejęcia długu i potrącenia wierzytelności wzajemnych.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. Nr 23, poz. 220), oraz art. 519 § 1 i 498 Kodeksu cywilnego, Burmistrz w Czarnej Białostockiej uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Przejąć na rzecz Gminy Czarna Białostocka zobowiązania szkół do wysokości nie przekazanej subwencji: Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 13.760,00 zł i Gimnazjum w wysokości 6.880,00 zł łącznie zł 20.640,00 wobec Przedsiębiorstwa Komunalnego.
  2. Zarachować zobowiązania Przedsiębiorstwa Komunalnego tytułem dostaw za zrąbki - wobec Nadleśnictwa na kwotę 20.640,00 na poczet podatku leśnego za IX 2002 rok.
  3. W wyniku powyższej kompensaty należności kompensują się wzajemnie z zobowiązaniami gminy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-14