ZARZĄDZENIE NR 28/02

ZARZĄDZENIE NR 28/2002

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 17 grudnia 2002 roku

w sprawie: przejęcia długu i potrącenia wierzytelności wzajemnych.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. NR 23, poz. 220), oraz art. 519 § 1 i 498 Kodeksu cywilnego, Burmistrz w Czarnej Białostockiej uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Przerachować zobowiązania własne Gminy w wysokości zł 23.643,80 tytułem dodatków mieszkaniowych i ryczałtów oraz przejąć na rzecz Gminy zobowiązania Przedszkola w wysokości zł 7.560,23 na poczet podatku od nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunalnego w łącznej wysokości zł 31.204,03.
 2. Przerachować należności Gimnazjum wynikające z nieprzekazanej subwencji w wysokości 15.000,00 zł, zobowiązanie Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej 7.406,2 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej w wysokości 7.558,91 zł ze zobowiązaniami wobec Przedsiębiorstwa Komunalnego w łącznej wysokości 29.964,93 zł.
 3. Przerachować należności Szkoły Podstawowej nr 2 wynikające z nieprzekazanej subwencji w wysokości 78.142,13 zł ze zobowiązaniami wobec:
  • Przedsiębiorstwa Komunalnego w wysokości 43.705,20 zł;
  • Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w wysokości 26.878,02 zł;
  • Gimnazjum w wysokości 7.558,91 zł.
 4. Przerachować należności Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej wynikające ze zobowiązania Szkoły Podstawowej nr 2 w wysokości 26.878,02 zł ze zobowiązaniami wobec Przedsiębiorstwa Komunalnego w wysokości 19.472,00 zł i wobec Gimnazjum w wysokości 7.406,02 zł.
 5. Przerachować należności Przedsiębiorstwa Komunalnego wynikające ze zobowiązań:
  • Gimnazjum w wysokości 29.964,93 zł;
  • Szkoły Podstawowej nr 2 w wysokości 43.705,20 zł;
  • Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w wysokości 19.472,00 zł.
   tytułem zobowiązań Przedsiębiorstwa Komunalnego wobec:
  • PAGED-u w wysokości 58.585,98 zł;
  • Urzędu w wysokości 34.557,18 zł.
 6. Przerachować zobowiązania PAGED-u z tytułu podatku od nieruchomości za IV kwartał 2002 roku w wysokości 58.585,98 zł ze zobowiązaniami Przedsiębiorstwa Komunalnego tytułem dostaw za zrąbki w wysokości 58,585,98 zł.

§ 2

W związku z powyższym kwoty ujęte w przerachowaniu wzajemnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-14