ZARZĄDZENIE NR 33/03

ZARZĄDZENIE NR 33/2003

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 04 lipca 2003 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy.


Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112) Burmistrz Czarnej Białostockiej powołuje komisję w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Piotra Krysztopowicza ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

§ 1. W skład komisji wchodzą:

1. Elżbieta Malinowska - przewodnicząca organu prowadzącego

2. Jacek Chrulski – członek

3. Jacek Bieńczyk – członek

4. Dorota Zimnoch – członek

5. Marek Frąckiewicz – członek

6. Bogdan Sadkowki – członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-09