ZARZĄDZENIE NR 34/03

ZARZĄDZENIE NR 34/2003

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 04 lipca  2003 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji i Sportu za

udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych

ubiegających się o awans zawodowy.


 

Na podstawie art. 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2000 r. Nr 70 poz. 825m z 2002 r. Nr 82 poz. 744) Burmistrz Czarnej Białostockiej:

§ 1. Ustala: wynagrodzenie ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej w kwocie 50,00 zł. (pięćdziesiąt złotych)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-09