Zarządzenie nr 347/10

ZARZĄDZENIE NR 347/10
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 02 czerwca 2010 r.             
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 467) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Czarna Białostocka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. wyborów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2010-06-28

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-06-28