Zarządzenie nr 355/10

ZARZĄDZENIE NR 355/10
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 25 czerwca 2010 r.             
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 467) zarządzam, co następuje:
§ 1. Uzupełniam skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Czarnej Białostockiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i powołuję Panią Irenę Staniszczak do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Czarnej Białostockiej.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. wyborów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2010-06-29

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-06-29