Zarządzenie nr 385/10

ZARZĄDZENIE NR 385/10
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011-2018 .


Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.          
BURMISTRZ
(-) Tadeusz Matejko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2010-11-17

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-11-17