Zarządzenie nr 386/10

ZARZĄDZENIE NR 386/10
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) oraz uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) projekt budżetu gminy na 2011 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
(-) Tadeusz Matejko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2010-11-17

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-11-17