Zarządzenie Nr 4/06

ZARZĄDZENIE NR 4/06

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2006 roku.  


 

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708) oraz § 9 ust. 1 uchwały nr XL/325/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok  zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu - zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56 826 - zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20717 189 zł,

2) Plan wydatków ogółem 21219 890 zł,

3) Dochody budżetowe w kwocie 2112 035 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek,

4) Planowany niedobór w kwocie 2614 736 zł pokryty zostanie:

- kredytem bankowym w kwocie 2359 000 zł, którego spłatę przewiduje się z dochodów własnych budżetu gminy w latach 2007-2010,

- kredytem bankowym w kwocie 255 736 zł, zaciągniętym w 2005 roku, którego II transza zostanie uruchomiona w 2006 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr /06

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 22 grudnia 2006 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2006

Klasyfikacja

Zwiększenie

 wydatków

Zmniejszenie

 wydatków

Dział

Rozdział

§

600

60016

4210

16.945

 

4280

55

 

6060

 

17.000

Dział 600

17.000

17.000

750

75011

3020

 

64

4010

1.319

 

4040

 

15

4110

 

486

4120

 

1.361

4210

 

1.486

4300

1.376

 

4410

125

 

75023

4010

18.215

 

4040

 

3.080

4110

 

2.170

4120

669

 

4170

1.859

 

4210

2.000

 

4260

 

 12.011

4410

237

 

4430

256

 

75045

4300

 

1.000

75095

4010

 

3.183

4110

 

312

4120

 

39

4170

 

849

Dział 750

26.056

26.056

754

75412

4170

1.068

 

4260

 

3.185

75416

4010

2.738

 

4110

142

 

4120

23

 

4210

 

493

4410

 

293

Dział 754

3.971

3.971

801

80101

4210

8.000

 

4260

 

8.000

80104

4140

 

9

4210

 

895

4270

 

166

4300

1.157

 

4410

 

63

4430

 

24

4300

 

175

4430

175

 

Dział 801

9.332

9.332

900

90003

3020

 

250

4210

13

 

90095

3020

150

 

4210

70

 

4260

144

 

4280

90

 

4410

 

217

 Dział 900

467

467

OGÓŁEM

56.826

56.826

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-16