Obwieszczenie GP.6733.6.2017

Burmistrz Czarnej Białostockiej zawiadamia, że w dniu 24.03.2017 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20‑340 Lublin w imieniu i na rzecz której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedzibą przy ul. Elektrycznej 13, 15-950 Białystok, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Grzegorza Kapłańskiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok – Czarna Białostocka – Polanka, polegająca na: wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy jednotorowe na odcinku od słupa nr 21A do słupa nr 19/1 oraz od słupa 19/1 do stacji Wasilków, wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy dwutorowe na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka oraz na wymianie istniejących przewodów fazowych i odgromowych na nowe wraz z dobudową drugiego toru linii napowietrznej 110 kV na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 356, 1687, 1686/1, 1781/2, 1781/3, 1781/5, 1781/6, 1781/7, 1781/8, 1781/9, 1781/10, 1781/11, 1781/12, 1781/13, 1860, 202/12, 438, 439/3, 440, 441, 442/1, 443/1, 444, 445, 446, 447/1, 447/2, 448/2 i 448/1, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Wprowadzający: Urszula Flisak

Modyfikujący: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2017-04-11