Strona główna

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
woj. podlaskie

(85) 713-13-40
(85) 713-13-49
um@czarnabialostocka.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:30-16:00
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:00

Najnowsze

 • Nabór na stanowisko dyrektora MGOPS w Czarnej Białostockiej

  2020-08-06 15:16:58

 • ogłoszenie o zebraniu wyborczym w sołectwie Kosmaty Borek

  2020-08-06 14:48:12

 • ogłoszenie o zebraniu wyborczym w sołectwie Klimki

  2020-08-06 14:46:19

 • Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym GP.6733.14.2020

  2020-08-03 14:08:06

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że w toczącym się na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20 - 340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Piotr Borowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BORTECH Piotr Borowski z siedzibą Igryły 20, 16-100 Sokółka, postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z linią nN zasilającą obecnie pracujące komunalne obwody elektroenergetyczne, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 35/5, 54/3, 63/1, 66/1, 80, 100, położonych w obrębie geodezyjnym Karczmisko, gm. Czarna Białostocka, zebrano wszystkie niezbędne materiały przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne w pierwszej instancji. W związku z powyższym, strony postępowania oraz zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia, w terminie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 17.08.2020 r. Wszelkich informacji w sprawie możliwości wglądu w materiał dowodowy udziela p. Beata Abramowicz z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Czarna Białostocka, ul. Torowa 14 A, pod numerem tel. 85 713 13 47; adres mailowy: um@czarnabialostocka.pl.

 • Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym GP.6733.13.2020

  2020-08-03 14:02:43

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że w toczącym się na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20 340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Piotr Borowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BORTECH Piotr Borowski z siedzibą Igryły 20, 16-100 Sokółka, postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: budowa kontenerowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV, kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV oraz elektroenergetycznych słupów wirowanych SN 15 kV i nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 41/1, 109/2, 109/3, 109/4, 114/7, 148/1, położonych w obrębie geodezyjnym Oleszkowo, gm. Czarna Białostocka, zebrano wszystkie niezbędne materiały przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne w pierwszej instancji. W związku z powyższym, strony postępowania oraz zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia, w terminie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 17.08.2020 r. Wszelkich informacji w sprawie możliwości wglądu w materiał dowodowy udziela p. Beata Abramowicz z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Czarna Białostocka, ul. Torowa 14 A, pod numerem tel. 85 713 13 47; adres mailowy: um@czarnabialostocka.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Data wytworzenia: 2016-10-18

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-01-19

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-10-18