Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.2.2020

Czarna Białostocka, dn. 11 lutego 2020 r.

                                                                                                                            

GP.6733.2.2020

OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 31 stycznia 2020 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Jan Tokarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TJAN ELECTRIC Jan Tokarski Firma Prywatna Elektromontaż Ogólnobudowlany i Przemysłowy z siedzibą w Żółtki 43, 16-070 Choroszcz, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej niskiego napięcia 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 32/1, 44/1, 69, 70, 97, 98/1, 98/2, 103, położonych w obrębie geodezyjnym Ratowiec, gm. Czarna Białostocka, na działkach o numerach ewidencyjnych: 232/4, 232/5, 233/1, 233/2, położonych w obrębie geodezyjnym Lacka Buda, gm. Czarna Białostocka, na działkach o numerach ewidencyjnych: 71/5, 112/4, 112/21, 112/30, 112/31, 114/3, 152/3, 153/3, 155/2, 162, 163/10, 163/21, 163/31, 163/33, 163/37, 163/34, 163/35, 164/1, 164/2, 165/2, 170/1, 171/4, 171/8, 171/21, 171/23, 171/24, 171/25, 171/26, 172/1, 172/2, 173, 174/12, 174/14, 174/15, 175/1, 175/2, 176/13, 176/14, 176/15, 176/16, 177/5, 178/3, 180/1, 180/4, 185/3, 185/4, 186/1, 212/2, 212/3, 212/4, 214, 215/2, 216/1, 226/1, 226/4, 226/3, 227, 230, 232, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Wieś Kościelna, gm. Czarna Białostocka oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 37, 46/1, 46/2, 47, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53/2, 55, 58, 59, 60, 61, położonych w obrębie geodezyjnym Ogóły, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 111 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2020-02-11

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2020-02-11

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2020-02-11