Obwieszczenie o wydanej decyzji GP.6733.16.2019

Czarna Białostocka, dn. 24 marca 2020 r.

 

 

GP.6733.16.2019

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j.) zawiadamia się, że dnia 24 marca 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.16.2019, na przedsięwzięcie pn.: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budową sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid.: 8, 11, 12, 18/2, 18/3, 18/5, 21, 22/2, 22/3, 99 i 101, obręb - Ratowiec, gmina Czarna Białostocka oraz na działce o nr ewid.: 636, obręb Rybniki, gmina Wasilków.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. od dnia 24 marca 2020 r. do dnia 07 kwietnia 2020 r.) można zapoznać się z wydaną decyzją w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111 w godzinach pracy Urzędu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2020-03-24

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2020-03-24

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2020-03-24