obwieszczenie o wydanej decyzji GP.6733.4.2020

Czarna Białostocka, dn. 21 maja 2020 r.

 

GP.6733.4.2020

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j.) zawiadamia się, że dnia 21 maja 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.4.2020, na przedsięwzięcie pn.: budowa sieci elektroenergetycznych – wprowadzeń napowietrznych linii 110 kV i linii światłowodowych do modernizowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka, przewidziane do realizacji na części działek o nr ew.: 447/2, 448/1, 449/1, 450/1, 450/2 obręb geod. Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. od dnia 21 maja 2020 r. do dnia 04 czerwca 2020 r.) można zapoznać się z wydaną decyzją.

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane Zarządzenie Nr 159/20 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

 Z uwagi na ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów, kontakt z urzędem odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego). W związku z powyższym, decyzja jak i zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) – z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu. Wszelkich informacji w sprawie udziela p. Urszula Dobrowolska-Żmiejko z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Czarna Białostocka, ul. Torowa 14 A, pod numerem tel. 85 713 13 47; adres mailowy: um@czarnabialostocka.pl.  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2020-05-21

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2020-05-21

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2020-05-21