Uchwała Nr VI/54/03

UCHWAŁA NR VI/54/03

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie powołania Skarbnika gminy.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 2 pkt 3, art. 4 pkt 2a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, Nr 113 z 2002 r. poz. 984) i art. 68, 682 i 69 Kodeksu pracy uchwala się, co następuje:

§ 1 . Na wniosek Burmistrza Czarnej Białostockiej powołuje się Pana Edwarda Krzysztofa Zabaryło z dniem 1 kwietnia 2003 roku na stanowisko Skarbnika gminy.

§ 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Urzędu Miejskiego w stosunku do Skarbnika gminy wykonuje Burmistrz Czarnej Białostockiej.

§ 3. Niniejszą uchwałę należy doręczyć Panu Edwardowi Krzysztofowi Zabaryło jako potwierdzenie dokonanego powołania na stanowisko Skarbnika gminy.

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-03

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-03