Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2017 r.

Informuję, iż w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2018 – 2024.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018, w tym: przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawienie opinii komisji właściwej do spraw budżetu, przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji, głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018.
  4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji oraz w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Wojciech Rudnik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2017-12-07

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2017-12-07

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2017-12-07