UCHWAŁA NR XLI/294/18

UCHWAŁA NR XLI/294/18
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Białostocka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2018-04-18

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2018-04-24

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2018-04-24