Ogłoszenie o zwołaniu sesji - 17 października 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 17 października 2019 r. (czwartek) o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Czarnej Białostockiej o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach podległych gminie, za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów: Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej,Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej,Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej, Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Białostocka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2019 – 2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarna Białostocka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu "Senior +" określenia zakresu działania oraz kryterium uczestnictwa Seniorów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z fontanny na Placu Solidarności w Czarnej Białostockiej.
 15. Wybór ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat przyjętych od Radnych oświadczeń majątkowych (w związku z początkiem kadencji oraz za 2018 rok).
 17. Informacja Burmistrza Czarnej Białostockiej na temat przyjętych w 2019 r. oświadczeń majątkowych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Urszula Taudul

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2019-10-09

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2019-10-11

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2019-10-09