Zarządzenie Nr 80/07

ZARZĄDZENIE NR 80/07

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 9 października 2007 r.

w sprawie przyznania nagród nauczycielom.

Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustwy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674ze zm.: z 206 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80, poz. 542) oraz Uchwały Nr XXXI/244/05 Rady miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zarządzam, co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Komisji, powołanej w sprawie przyznania nauczycielom szkół w Gminie Czarna Białostocka Nagrody Burmistrza Czarnej Białostockiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyznaję:

1) Pani Dorocie Tałałaj nagrodę I stopnia,

2) Pani Annie Gąsiewskiej nagrodę I stopnia,

3) Panu Waldemarowi Magusiewiczowi nagrodę IIstopnia,

4) Pani Jolancie Cimoch nagrodę nagrodę II stopnia,

5) Pani Bożenie Szumowskiej nagrodę II stopnia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-17

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-17