Nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Burmistrz Czarnej Białostockiej zaprasza organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) prowadzące działalność na terenie Gminy do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czarnej Białostockiej na kadencję 2020 - 2023.

 

Z dniem 3 lipca 2020 r. kończy się kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – organu doradczego i konsultacyjnego, którego celem jest m.in. budowanie partnerskiej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

           

Zgodnie z przyjętym trybem powoływania członków, organizacją i trybem działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czarnej Białostockiej organizacja może zgłosić jednego kandydata spośród swoich członków.

 

Do zgłoszenia (formularz „Karta zgłoszenia kandydata GRDPP”) podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji należy dołączyć:

1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborami i funkcjonowaniem Rady;

2) aktualny odpis KRS lub inny dokument potwierdzający status prawny organizacji zgłaszającej  oraz umocowanie osób ją reprezentujących.

 

„Kartę zgłoszenia kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego” wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 28 sierpnia 2020 r. w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka) lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu. Można także przesłać elektronicznie (skany dokumentów) na adres: um@czarnabialostocka.pl  lub radapozytku@czarnabialostocka.pl   

Zachęcamy do aktywnego udziału i zgłaszania kandydatów!

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2020-06-29

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2020-06-30

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2020-06-30