Ogłoszenie o konsultacjach

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu "Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r."                                                     .

Aby usprawnić proces wprowadzania proponowanych zmian, został przygotowany "Formularz zgłaszania opinii", który po wypełnieniu należy przesłać na adres e-mail: gci@czarnabialostcoka.pl z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy 2011” lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego. Opinie należy składać w terminie od 21.12.2010 r. do 03.01.2011 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2010-12-20

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-12-20