Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Czas wolny spędzam w sposób twórczy VII edycja złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Wolna Wyspa, KRS: 0000709227.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na stronie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 17 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej:

  • osobiście w referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej pok. 109,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do UM)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:promocja@czarnabialostocka.pl 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2019-06-07

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-06-07

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2019-06-07