Ogłoszenie o naborze do Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka na kadencję 2019-2022. Rada Seniorów reprezentuje potrzeby i interesy osób starszych z terenu Gminy, ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

 

Tryb wyboru członków Rady Seniorów oraz zasady działania określa podjęta przez Radę Miejską w Czarnej Białostockiej Uchwała Nr VIII/68/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka i nadania jej statutu.

 

Kandydatem na członka Rady może zostać osoba, która ukończyła 60 lat i zamieszkuje na terenie Gminy Czarna Białostocka:

  • przedstawiciel seniorów posiadający poparcie co najmniej 5 seniorów,
  • przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz seniorów.

 

Kandydatów mogą zgłaszać:

  • seniorzy, po uzyskaniu pisemnej zgody osoby kandydującej lub samodzielnie chętni do działania w Radzie. W obu przypadkach osoba kandydująca musi uzyskać poparcie minimum 5 seniorów. Osoba popierająca może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. Udzielenie poparcia przez tę sama osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady skutkuje nieuwzględnieniem udzielonego poparcia.
  • podmioty działające na rzecz seniorów spośród swoich członków.

 

Zgłoszeń dokonuje się na odpowiednich formularzach – oba w załączeniu do ogłoszenia.

 

Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od 14 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r.

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami kandydata należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A w godzinach pracy Urzędu.

           

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe można pobrać w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej pok. 109, lub ze strony www.czarnabialostocka.pl – BIP, aktualności oraz zakładka Rada Seniorów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2019-08-13

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-08-13

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2019-08-13