Ogłoszenie o zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Ogóły

Ogłoszenie

Burmistrz Czarnej Białostockiej podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 kwietnia 2019 r. (niedziela) o godz. 14:00, pod adresem: Ogóły 5, zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Ogóły w celu przeprowadzenia:

  • wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie,
  • konsultacji z mieszkańcami w sprawie uchwalenia statutu sołectwa.

 

Planuje się następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania wiejskiego, wybór przewodniczącego obrad i przedstawienie porządku obrad.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i objaśnienie zasad głosowania.
  3. Wybór sołtysa (zgłaszanie kandydatów na sołtysa, przeprowadzenie głosowania tajnego, ustalenie wyników głosowania).
  4. Wybór rady sołeckiej (zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej, przeprowadzenie głosowania tajnego, ustalenie wyników głosowania).
  5. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie uchwalenia statutu sołectwa.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

 

Uwaga: Jeżeli w powyższym terminie, w zebraniu wiejskim nie będzie uczestniczyć co najmniej 50 % stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, ustala się drugi termin wyborów na dzień: 7 kwietnia 2019 r. (niedziela) o godz. 14:10, pod adresem: Ogóły 5. Porządek obrad jak jw.     

BURMISTRZ
mgr Jacek Chrulski

Czarna Białostocka, dn. 29 marca 2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz

Data wytworzenia: 2019-03-29

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2019-03-29

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2019-03-29