Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Machnacz (wybory uzupełniające sołtysa)

Ogłoszenie

Burmistrz Czarnej Białostockiej podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 18:00 zwołuje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia przedterminowych (uzupełniających) wyborów Sołtysa w sołectwie Machnacz.

Miejsce przeprowadzenia zebrania wiejskiego: Machnacz nr 13;

Proponowany porządek zebrania:

  1. otwarcie zebrania wiejskiego;
  2. wybór przewodniczącego obrad;
  3. przedstawienie porządku obrad;
  4. wybór Komisji Skrutacyjnej i objaśnienie zasad głosowania;
  5. wybór sołtysa (zgłaszanie kandydatów na sołtysa, przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników głosowania);
  6. wolne wnioski;
  7. zamknięcie zebrania wiejskiego.

Uwaga:

Jeżeli w powyższym terminie, w zebraniu wiejskim nie będzie uczestniczyć  co najmniej 50 % stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, ustala się drugi termin wyborów na dzień: 8 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 18:10. pod adresem: Machnacz 13.

Porządek obrad - jak wyżej.    

BURMISTRZ, mgr Jacek Chrulski

Czarna Białostocka, dn. 28 lipca 2017 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz

Data wytworzenia: 2017-07-28

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2017-07-28

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2017-07-28