Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrz Czarnej Białostockiej podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 lutego 2014 r. (wtorek) o godz. 18:00 zwołuje zebranie wiejskie w celu przyjęcia rezygnacji pani Anny Siemienowicz z funkcji sołtysa Czarnej Wsi Kościelnej.

Zebranie wiejskie odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej ul. Wesoła 26.

Proponowany porządek zebrania:

1) wybór przewodniczącego zebrania;

2) stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku;

3) złożenie przez Burmistrza Czarnej Białostockiej informacji

o rezygnacji sołtysa z pełnienia funkcji;

4) podjęcie decyzji w sprawie odwołania sołtysa;

5) wolne wnioski i zapytania.

 

BURMISTRZ

Tadeusz Matejko

 

Czarna Białostocka, dn. 13 lutego 2014 r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2014-02-14

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2014-02-14