Rozstrzygnięcie II konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 223/17 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2017, zmienionego Zarządzeniem Nr 238/17 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 10 maja 2017 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej dokonał wyboru ofert spełniających wymogi, o których mowa w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

  • W obszarze aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe:

1)      Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” – „Festiwal Pieśni i Poezji Żołnierskiej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych „O Czarną Różę” - kwota dotacji 700,00 zł;

2)      Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” – „XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Gwiazda Betlejemska” - kwota dotacji 800,00 zł;

3)      Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” – „Warsztaty Twórcze Osób Niepełnosprawnych” - kwota dotacji 1 000,00 zł;

4)      Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Wolontariat z tradycją” – kwota dotacji 500,00 zł;

  •  Działania w zakresie profilaktyki uzależnień zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

1)      Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Kreatywnie kreatywni” – kwota dotacji 4 400,00 zł;

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2017-05-10

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-05-11

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-05-11