Rozstrzygnięcie konkursu ofert - aktywizacja mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2019

Burmistrz Czarnej Białostockiej dokonał wyboru ofert po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 17/19 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 17 stycznia 2019 r. z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2019.

 

Wsparcie finansowe uzyskały zadania:

1. Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej i Żołnierskiej ON „O Czarną Różę” - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” - kwota dotacji 700,00 zł (słownie: siedemset zł);

2. Warsztaty Twórcze ON - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” - kwota dotacji 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł);

3. XVII Przegląd Twórczości Artystycznej ON „Gwiazda Betlejemska” - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” - kwota dotacji 800,00 zł (słownie: osiemset zł);

4. Niesiemy pomoc - Oddział Rejonowy PZERiI w Czarnej Białostockiej - kwota dotacji 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset zł).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2019-03-04

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-03-07

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2019-03-07