Rozstrzygnięcie konkursu ofert - profilaktyka uzależnień w roku 2018

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 283/17 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień w roku 2018 Burmistrz Czarnej Białostockiej dokonał wyboru ofert:

  • w zakresie prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii:
  1. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Prowadzenie świetlic” - kwota dotacji 44 500,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych);
  • inne działania w zakresie profilaktyki uzależnień:
  1. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej „Wakacyjny wypoczynek” – kwota dotacji 4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych);
  2. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Dzień jeden w roku” – kwota dotacji 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych);
  3. Polski Związek Wędkarski, Okręg w Białymstoku, Koło nr 39 w Czarnej Białostockiej – „Propagowanie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży; zagospodarowanie czasu wolnego” – kwota dotacji 3 750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych); 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-01-02

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-01-02