Rozstrzygnięcie konkursu ofert - profilaktyka uzależnień w roku 2019

Burmistrz Czarnej Białostockiej dokonał wyboru ofert po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 8/18 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 31 grudnia 2018 r. w zakresie profilaktyki uzależnień w roku 2019.

 

Wsparcie finansowe uzyskały zadania:

  1. „Popularyzowanie sportu wędkarskiego i aktywnego wypoczynku na łonie natury jako alternatywy dla uzależnień” - Polski Związek Wędkarski, Okręg w Białymstoku, Koło nr 39 w Czarnej Białostockiej – kwota dotacji 3 450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych);
  2. „Obóz wędrowny CZWK Expres II edycja - powrót do natury” – Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic - kwota dotacji 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych);
  3. „Gdy pierwsza gwiazda” - Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – kwota dotacji 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych); 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2019-02-13

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-02-19

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2019-02-19