Rozstrzygnięcie konkursu ofert - aktywizacja mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2018

Burmistrz Czarnej Białostockiej dokonał wyboru ofert po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 300/18 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 05 stycznia 2018 r. w zakresie aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2018.

W obszarze „Aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe” wsparciem zostaną objęte zadania:

 1.  XI Festiwal Pieśni i Poezji Żołnierskiej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych „O Czarną Różę” - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” - kwota dotacji 700,00 zł (słownie: siedemset złotych);
 2.  XVI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Gwiazda Betlejemska” - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” - kwota dotacji  800,00 zł (słownie: osiemset złotych);
 3. „Warsztaty Twórcze Osób Niepełnosprawnych” - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” - kwota dotacji 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł);
 4. „Wolontariat z tradycją” – Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej - kwota dotacji 700,00 zł (słownie: siedemset złotych);
 5. „Niesiemy pomoc” - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Czarnej Białostockiej - kwota dotacji 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);

 

oraz w obszarze „Działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności lokalnej:

 1. „60 lat Ogrodu Działkowego – dbaj o środowisko naturalne i wizerunek Ogrodu - Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy im. E. Orzeszkowej - kwota dotacji 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
 2. „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych” - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Regionalny Oddział w Białymstoku - kwota dotacji
  1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
 3. W przyjaźni ze zwierzętami” - Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „AS” - kwota dotacji 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych).
 4. „Matka, to najdroższe słowo świata” - Polski Związek Emerytów, Rencistów
  i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Czarnej Białostockiej - kwota dotacji 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-02-26

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-02-26