Rozstrzygnięcie naboru wniosków o realizację zadania własnego Gminy Czarna Białostocka z zakresu wspierania rozwoju sportu w roku 2018

Po przeprowadzeniu naboru wniosków o realizację zadania własnego Gminy Czarna Białostocka z zakresu wspierania rozwoju sportu w roku 2018 Burmistrz Czarnej Białostockiej dokonał wyboru wniosków spełniających wymogi wskazane w uchwale Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14.12.2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czarna Białostocka w zakresie wspierania rozwoju sportu.
W trakcie trwania naboru zostały złożone 4 wnioski przez uprawnione podmioty tj. kluby sportowe działające na terenie Gminy Czarna Białostocka na ogólną kwotę 88 300,00 zł. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w budżecie Gminy na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 75 000,00 zł, co stanowiło 84,94% wnioskowanych kwot.
Dofinansowane wnioski:
1) „Dofinansowanie dojazdów na zawody sportowe” - Gimnazjalny Klub Sportowy „ZEUS” – 2 500,00 zł;
2) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI” – 63 500,00 zł;
3) „Sportowy styl życia” - Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” – 6 000,00 zł;
4) „Zajęcia w Klubie Karate „Kyokushin” - Klub Karate „Kyokushin” w Czarnej Białostockiej – 3 000,00 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-11-29