WYNIKI II OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2015

W II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2015 we wskazanym terminie wpłynęły 4 oferty.

Po ocenie ofert i opracowaniu propozycji podziału środków przez komisję konkursową Burmistrz Czarnej Białostockiej wyróżnił dotacją 3 oferty spełniające wymogi, o których mowa w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty, które uzyskały dofinansowanie z zakresu:

Działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności lokalnej:

1.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Czarnej Białostockiej  - „Aktywny senior” - 2 500,00 zł;

2.  Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy im. Elizy Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej - „Ekologia na działce ” - 2 000,00 zł.

Kwota wsparcia: 4 500 zł

 

Działań profilaktyki uzależnień zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

1.  Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w Czarnej Białostockiej - „Terapeutyczny wypoczynek” - 12 000,00 zł.

Kwota wsparcia: 12 000 zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2015-05-29

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2015-05-29