Wyniki otwartego konkursu ofert 2013

W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2013

zgodnych z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Burmistrz Czarnej Białostockiej wyróżnił dotacją następujące oferty:

 

1) Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, Koło Miejskie nr 39 w Czarnej Białostockiej - „Propagowanie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży -zagospodarowanie czasu wolnego” – 4 055,00 zł;

2) Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży, Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej - „Żyję z pasją” – 20 000,00 zł;

3) Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Jedność” w Czarnej Białostockiej - „Promocja trzeźwości” – 2 860,00 zł;

4) Klub Karate Kyokushin w Czarnej Białostockiej – „Szkolenie profilaktyczne z uwzględnieniem sportu karate” - 1 350,00 zł;

5) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w Czarnej Białostockiej – „Profilaktyczna wycieczka” - 6 800,00 zł;

6) Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy SP nr 2 w Czarnej Białostockiej - „Obóz sportowo- rekreacyjny” – 15 000,00 zł;

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2013-03-29

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2013-03-29