WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2014

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Czarnej Białostockiej 25 listopada 2013 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2014 we wskazanym terminie wpłynęło
29 ofert.

Burmistrz Czarnej Białostockiej zarządzeniem 267/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. wyróżnił dotację 20 ofert spełniających wymogi, o których mowa w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Oferty, które uzyskały wsparcie z zakresu:

Aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe:

 1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” – VII Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej i Żołnierskiej Osób Niepełnosprawnych - „O Czarną Różę” - 700,00 zł;
 2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” - XII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych  „Gwiazda Betlejemska” - 750,00 zł;
 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” -  XII Warsztaty Twórcze Osób Niepełnosprawnych – 1 150,00 zł;
 4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Czarnej Białostockiej – „Biesiada zaściankowa” – 1 400,00 zł;

 

Działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności lokalnej:

 1. Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego  
  w Białymstoku - „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych” - 1 000,00 zł;
 2. Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „AS” - „Podaj łapę IV”- 2 530,00 zł;
 3. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej - „Magia świąt II”- 1 000,00 zł;
 4. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej - „Centrum Wolontariatu”- 670,00 zł;
 5. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej - „Stuknijmy się jajeczkiem”-
  300,00 zł;
 6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Czarnej Białostockiej – „Aktywny senior” – 1 500,00 zł;

 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:

 1. Fundacja Maratony Kresowe – „Organizacja imprezy turystyki aktywnej, sportowo-rekreacyjnej: Międzynarodowego Rowerowego Wyścigu MTB z cyklu Maratony Kresowe w dniu 13 września 2014 r.” – 8 400,00 zł;
 2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI” - „Aktywizacja sportowa młodzieży; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 9 370,00 zł;
 3. Gimnazjalny Klub Sportowy „ZEUS” - „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży gimnazjalnej” – 5 600,00 zł;
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Białostockiej – „Gry zespołowe na hali sportowej” – 830,00 zł;

 

Działania profilaktyki uzależnień zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

 1. Polski Związek Wędkarski, Okręg Białystok, Koło Miejskie nr 39 w Czarnej Białostockiej – „Propagowanie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie czasu wolnego” – 4 050,00 zł;
 2. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „ Ulepmy bałwana” – 900,00 zł;
 3. Parafia pw. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej – „Działania profilaktyczne wzmacniające potencjał osobowy w zakresie rozwoju duchowego, fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży z terenu Czarnej Białostockiej” – 4 402,00 zł;
 4. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Poznajemy nasz kraj – profilaktyczna wycieczka” – 6 980,00 zł;
 5. Gimnazjalny Klub Sportowy „ZEUS” - „Animator sportu dzieci i młodzieży” –
  5 700,00 zł;
 6. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Prowadzenie świetlic” –
  40 000,00 zł;

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2013-12-31

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2013-12-31