Zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Czarna Wieś Kościelna

Ogłoszenie

Burmistrz Czarnej Białostockiej podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 17:00 zwołuje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Czarna Wieś Kościelna.

Zebranie wiejskie odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury
w Czarnej Wsi Kościelnej ul. Wesoła 26.

Proponowany porządek zebrania:

  1. wybór przewodniczącego zebrania;
  2. stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku;
  3. wybór komisji Skrutacyjnej;
  4. wybór sołtysa;
  5. wybór rady sołeckiej;
  6. wolne wnioski i zapytania.

Uwaga: Jeżeli w powyższym terminie, w zebraniu wiejskim nie będzie uczestniczyć  co najmniej 50 % stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, ustala się drugi termin wyborów
na dzień: 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 17:10. pod adresem: Wiejski Dom Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej ul. Wesoła 26.

Porządek obrad - jak wyżej.

BURMISTRZ

(-) Tadeusz Matejko

 

Czarna Białostocka, dn. 1 kwietnia 2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2014-04-03

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2014-04-03