Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 07 lutego 2018 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20‑340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Waldemara Waszkiewicza postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN‑15kV, dwóch stacji transformatorowych Sn/nN, sieci napowietrzno-kablowej nN‑0,4kV oraz sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 75, 76, 61/1 i 62/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kosmaty Borek oraz na działkach o nr ew.: 112/1, 84/6, 83/1, 114/7, 148/1, 75/3, 83/5, 114/5, 114/4, 9/3, 10/1, 10/7 i 31/5 położonych w obrębie geodezyjnym Oleszkowo, gm. Czarna Białostocka.

          W związku z powyższym informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 111 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2018-03-01

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2018-03-01

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2018-03-01