Obwieszczenie RI.6733.6.2016

W związku z toczącym się na wniosek Gminy Czarna Białostocka, reprezentowanej przez Burmistrza Czarnej Białostockiej – p. Jacka Chrulskiego, postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Mickiewicza w Czarnej Białostockiej w zakresie: nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budowie i przebudowie urządzeń kolidującej infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 1029/3 i 983, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, Burmistrz Czarnej Białostockiej zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie zebrano wszystkie niezbędne materiały przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Wprowadzający: Urszula Flisak

Modyfikujący: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2016-11-03

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2016-11-03