obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.17.2019

Czarna Białostocka, dn. 08 listopada 2019 r.

                                                                                                                            

GP.6733.17.2019

OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, że w dniu 31 października 2019 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok, reprezentowana przez pełnomocnika Piotra Borowskiego, ul. Letnia 3, 16-100 Sokółka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, modernizacja linii napowietrznej SN polegająca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z linią nN zasilającą obecnie pracujące komunalne obwody elektroenergetyczne, a także linię oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 202/5, 1632, 1686/1, 1687, 1761, 1762, 1781/3, 1860, 1863, 1868, 1896 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 111 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-11-08

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-11-08