Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.19.2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 23 października 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Solviol 1 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Włodarzewskiej 4/9, 02-384 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – p. Jakuba Wiercińskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: budowa linii napowietrzno-kablowej SN-15kV, przewidziana do realizacji na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 59/7, 59/3 i 179/2, położonych w obrębie geodezyjnym Łapczyn, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 111 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2017-10-30

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2017-10-30

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2017-10-30