Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.20.2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 10 listopada 2017 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Jana Drobot, z siedzibą przy ul. Odległej 3B, 15-159 Białystok, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: modernizacja napowietrznej linii SN Polanka – Pierekały, stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych nN wraz z przyłączami, przewidziana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 143, 239/7, 126, 239/5, 1583/7, 1583/8, 229/26, 229/8, 229/9, 1581/3, 1581/4, 1587, 1594/2, 1594/3, 1594/4, 1594/6 i 1594/18, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 111 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2017-11-24

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2017-11-24

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2017-11-24