Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 30 maja 2018 r. zostało wszczęte na wniosek „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zbigniewa Świaniewicza postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: budowa sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na części działki o numerze ewidencyjnym 1057 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka.

          W związku z powyższym informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 111 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2018-06-14

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2018-06-14