Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, że w dniu 28 maja 2019 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20‑340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Michał Kaźmierczak, adres do korespondencji: JKCOMPLEX s. c., ul. Waszyngtona 22a/56, 15-274 Białystok, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: budowa linii napowietrzno kablowych nn 0,4 kV oraz przebudowa przyłączy energetycznych nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 7, 9, 8, 116 położonych w obrębie geodezyjnym Brzozówka Ziemiańska, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 111 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-06-05

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-06-10

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-06-10