Obwieszczenie o wydanej decyzji GP.6730.20.2019

Czarna Białostocka, dn. 05 sierpnia 2019 r.

 

GP.6730.20.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 49 a, Kodeksu  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

 

zawiadamiam,

 

iż w dniu 02 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak: GP.6730.20.2019 dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego, usytuowanego na I piętrze budynku, zlokalizowanego na części działki nr ew. 1069/83 w obrębie geodezyjnym  Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka na 3 lokale mieszkalne w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, pokój nr 111.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Czarnej Białostockiej, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-08-05

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-08-05

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-08-05