Obwieszczenie o wydanej decyzji GP.6733.6.2019

Czarna Białostocka, dn. 03 września 2019 r.

 

 

GP.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, że dnia 03 września 2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.6.2019, na przedsięwzięcie pn.: przebudowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika wyrównawczego, studni bezodpływowej na ścieki z chlorowni, studni bezodpływowej na ścieki sanitarne, instalacji fotowoltaicznej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 6/3, obręb Czarna Wieś Kościelna, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. od dnia 03 września 2019 r. do dnia 17 września 2019 r.) można zapoznać się z wydaną decyzją w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-09-03

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-09-03